Ortotski zglobovi za paralizu mišića noge

Optimizovan, harmonizovan sistem

Jednostrani zglobni sistem od Ottobocka pruža modernu, harmonizovanu i integrisanu ortotsku aparaturu za nogu u slučaju pareze ili paralize mišića noge. Sastoji se od zgloba kolena i skočnog zgloba.

U zavisnosti od vašeg individualnog fizičkog stanja, jednostrani zglobni sistem omogućava korišćenje samo jednog zgloba kolena i skočnog zgloba ponaosob. To čini ortozu izuzetno laganom i prijatnom za nošenje.

Skočni zglob ima efekat podizanja stopala i ortopedski tehničar može da ga prilagodi vašim potrebama zahvaljujući brojnim mogućnostima podešavanja.

Vaš tehničar može i da opremi zglob kolena dodatnim prekidačem, tako da možete da ga namestite u otvoreni položaj na ograničeni period vremena, na primer, da biste vozili terapeutski bicikl.

Privremeni prekidač

Vaš ortopedski tehničar može instalirati prekidač u zglob kolena ako je to potrebno. Kada podesite zglob kolena na otvorenu poziciju na ograničeno vreme, možete na primer voziti terapijski bicikl.

Mehanizam za zaključavanje

Poluga za zaključavanje omogućava brzo i lako otpuštanje i zaključavanje zgloba kolena samo sa jednom rukom. Kabl na izvlačenje za otključavanje može biti ugrađen po potrebi.

Multifunkcionalni skočni zglob

Skočni zglob ima stopalo sa mogćnošću podizanja i može biti individualno podešeno prema vašim potrebama zahvaljujući velikim mogućnostima podešavanja.Kratak pregled pogodnosti

Udobna za nošenje

Sa telesnom težinom do 110 kg i u zavisnosti od vašeg fizičkog stanja, moguće je koristiti samo jedan umesto dva zgloba kolena i skočna zgloba ponaosob. To čini ortozu izuzetno laganom, tankom i udobnom za nošenje.

Titanijum: posebno lagan

U ponudi je i zglobni sistem u izuzetno laganoj titanijumskoj verziji.

Uvek prava veličina

U ponudi su razne veličine zglobnog sistema, uključujući i verzije posebno namenjene deci.

Funkionalnost

Jednostrani zglobni sistem sastoji se od višefunkcionalnog skočnog zgloba i blokiranog zgloba kolena koji ima kočnicu sa polugom. Iako je zglob kolena trajno blokiran, može da se odblokira pomoću kočione poluge ili poteznog kabla, na primer, kad želite da sednete. Zglob se automatski aktivira kad ustanete i opet je blokiran.

Skočni zglob ima efekat podizanja stopala i devet mogućih kombinacija opruge, kočnice i opružne kočnice kao i stalno promenljivo ograničenje obima pokreta do maksimuma od 20°, tako da ortopedski tehničar može da podesi zglob u skladu sa vašim potrebama.


Dodatna oprema

Slični proizvodi