Dokolica i vreme za igru sa hodalicom KidWalk

Samostalno otkrivanje sveta

KidWalk – otkrivanje sveta u većoj meri

Deca osvajaju svoj svet kroz igru. Zahvaljujući zdravoj radoznalosti, najmlađi prilaze novim stvarima bez suzdržavanja. Mobilnost je fundamentalna za učenje putem igre, za društvenu integraciju i fizički razvoj.

Dinamično pomagalo za hodanje KidWalk omogućava deci sa poteškoćama u razvoju da izraze svoj istraživački duh, da se igraju sa vršnjacima i da se kreću bez pomoći drugih. KidWalk ne samo da podupire karlicu i trup, već i omogućava hodanje umnogome prirodnim obrascem hoda – u nivou oka sa drugom decom.

Koncept pomagala za hodanje zasnovan je na normalnom motornom razvoju deteta. Rano hodanje je takođe važno za fizički razvoj deteta: zakasneli i nepravilni razvoj može ozbiljno da oslabi sposobnost hodanja u budućem periodu – ili čak da spreči pravilno formiranje koštane strukture (naročito kukova, u ovom slučaju). Zato KidWalk pruža podršku vašem detetu i prati ga tokom prvih koraka u našem uzbudljivom svetu.

Pogonski točkovi

Veliki pogonski točkovi omogućavaju detetu da se kreće i uz pomoć ruku.

Stalno podešavanje visine

Pomoću stubnog adaptera možete stalno da podešavate visinu i nagib dinamične jedinice za pozicioniranje.

Stabilne pelote za grudi i karlicu

Pelote za grudi i karlicu pružaju vašem detetu stabilnu podršku. Mogu da se prebace nagore da bi se dete lakše smestilo u hodalicu ili ustalo iz nje.

Zaštita od prevrtanja

Podesiva zaštita od prevrtanja sprečava da se dete prevrne unapred.

Dinamično smanjenje težine

Dinamično smanjenje težine pomoću opruge omogućava vežbanje ravnoteže i motornih pokreta tokom terapije. Izdržljiv i čvrst materijal takođe je pogodan za decu sa definisanim obrascima pokreta.Šta je posebno u vezi sa mnom

Slobodno kretanje

Zahvaljujući stabilnoj podršci za karlicu i trup, vaše dete može slobodno da se kreće i da bude u nivou oka sa drugima.

Jedinica za dinamično pozicioniranje

Jedinica za dinamično pozicioniranje potpomaže razvoj prirodnog obrasca hoda.

Tehničke informacije

Tehnički podaci Veličina 1 Veličina 2
Približan uzrast 1–7 godina 5–12 godina
Maksimalna težina korisnika 30 kg 40 kg
Visina sedišta – visina unutrašnje strane noge 279–550 mm 375–700 mm
Širina kukova 140–235 mm 180–290 mm
Širina trupa 165–255 mm 220–370 mm
Visina pazuha 245–410 mm 300–560 mm
Dubina trupa, standardno 102–165 mm 140–216 mm
Dubina kuka, standardno 89–152 mm 127–178 mm
Širina okvira 600 mm 688 mm
Dužina okvira 675 mm 800 mm
Visina stubnog adaptera 825 mm 930 mm
Ukupna dužina 825–875 mm 900–950 mm
Visina stubnog adaptera 825 mm 930 mm
Ukupna dužina 825–875 mm 900–950 mm
Točkovi 500 mm (20") 600 mm (24")
Rotacioni točkovi 100 mm 125 mm


Slični proizvodi