Uslovi korišćenja

MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE OVE USLOVE KORŠĆENJA
Otto Bock Sava d.o.o. poseduje i upravlja ovom internet stranicom. Uslovi korišćenja utvrđuju pravila korišćenja ove internet stranice i odnose se na ljude koji posećuju ovu internet stranicu. Ovi Uslovi korišćenja se ne odnose na druge internet stranice Ottobock-a. Molimo Vas da pročitate Uslove korišćenja na svakoj internet stranici Ottobock-a koju posetite.

Ovi Uslovi korišćenja su stupili na snagu 24. aprila 2013. godine i mogu se promeniti u bilo koje vreme po nahođenju Ottobock-a. Molimo Vas pregledajte Uslove korišćenja svaki put kada posetite ovu internet stranicu. Korišćenjem ove internet stranice, Vi prihvatate ove Uslove korišćenja.

INFORMACIJE NA OVOJ INTERNET STRANICI
Ova internet stranica sadrži informacije o proizvodima Ottobock-a i namenjena je samo u informativne svrhe. Informacije na ovoj internet stranici nisu namenjene da zamene odnos koji postoji između Vas i Vašeg protetičara, ortotičara, ili drugih zdravstvenih radnika sa kojima pričate o proizvodima koji najbolje odgovaraju za Vas. Ova internet stranica sadrži informacije o proizvodima Ottobock-a koji su legalni na tržištu za prodaju u Republici Srbiji.

NAŠA AUTORSKA PRAVA I ZAŠTINI ZNAKOVI
Ottobock poseduje ili ima dozvolu da koristi informacije sa ove internet stranice, uključujući imena proizvoda. Materijali i zaštitni znakovi su zaštićeni zakonima o autorskim pravima. Ovo znači da možete preuzeti ili odštampati informacije obezbeđene samo za Vašu ličnu upotrebu.

Ako koristite materijale Ottobock-a ili zaštitne znakove u suprotnosti od ovih Uslova korišćenja, onda kršite Vaš dogovor sa Ottobock-om i može biti kršenja autorskih prava, zaštitnog znaka, i drugih zakona. Ako Ottobock utvrdi da ste prekršili ove Uslove korišćenja, Ottobock će oduzeti Vašu dozvolu da koristite ovu internet stranicu. Ottobock zadržava pravo na informacije na ovoj internet stranici i pravo da informacije takođe ostanu sa autorima informacija na ovoj internet stranici. Sva prava koja nisu izričito odabrana su zadržana.

VEZE NA OVOJ INTERNET STRANICI I UPOTREBA OTTOBOCK OZNAKA
Ottobock Vam ovim daje neisključivu, ograničenu, i opozivu dozvolu za povezivanje na ovoj internet stranici. U bilo koje vreme, Ottobock zadržava pravo da opozove ovu dozvolu generalno, ili Vaše pravo za upotrebu specifičnih veza na ovoj internet stranici. Ako Ottobock opozove ovu dozvolu, saglasni ste da odmah uklonite i onemogućite bilo koje i sve Vaše veze na ovoj internet stranici.

Pod ovim Uslovima korišćenja, saglasni ste da koristite informacije ove internet stranice na način koji može biti povezan sa oglašavanjem ili daju izgled odobravanja drugih proizvoda ili organizacija. Takođe ste saglasni da se Vaša upotreba ove veze neće pojaviti na internet stranici koju razumna osoba može smatrati opscenom, pogrdnom, uznemirujućom, izrazito uvredljivom, ili zlonamernom. Ni pod kojim uslovima ne smete "lažirati" ovu internet stranicu ili bilo koji od njenih sadržaja ili kopirati delove ove internet stranice na server. Ne smete koristiti nijednu oznaku Ottobock-a na bilo koji način bez prethodne pisane saglasnosti Ottobock-a

.

VEZE SA DRUGIM INTERNET STRANICAMA
Ova internet stranica može sadržati veze ka internet stranicama kojima ne upravlja Ottobock i Ottobock ne pregleda, kontroliše, ili nadgleda materijale na bilo kojim drugim internet stranicama. Vaša upotreba drugih internet stranica podleže uslovima korišćenja tih internet stranica a ne ovim Uslovima korišćenja.

Bez garancija. Sav sadržaj na ovoj internet stranici je obezbeđen za Vas na "kao što je", "kako dostupan" osnovi. Ottobock se ovim odriče svih garancija bilo koje vrste, bilo da izražava ili obuhvata, zakonski ili drugačije uključujući ali ne ograničavajući na obuhvaćene garancije prodaje, pogodnosti za određenu namenu i nekršenju prava. Ottobock ne garantuje u pogledu tačnosti, kompletnosti, opticaja, ili pouzdanosti bilo kojeg sadržaja dostupnog preko ove internet stranice.

Ottobock ne daje prikaze ili garancije da će upotreba ove internet stranice biti neprekidna ili bez grešaka. Korisnici ove internet stranice su odgovorni za preuzimanje svih mera opreza kako bi osigurali da bilo koji sadrzaj koji možete dobiti sa ove internet stranice je bez virusa i bilo kog drugog potencijalno destruktivnog kompjuterskog koda.

Neke države ne dozvoljavaju ograničenja na garancije koje se podrazumevaju, tako da se jedno ili više od gore navedenih ograničenja ne moraju odnositi na Vas.

Ograničenje odgovornosti. Saglasni ste da niti Ottobock niti bilo koja osoba ili kompanija koja je povezana sa Ottobock-om neće biti odgovorna za bilo koju štetu nastalu iz Vaše upotrebe ili nemogućnošću upotrebe ove internet stranice ili materijala na ovoj internet stranici. Ova zaštita pokriva Ottobock, njegove službenike, direktore, zaposlene i agente. Ova zaštita pokriva sve gubitke uključujući, bez ograničenja, direktno ili indirektno, posebne, slučajne, posledične, primerne i kaznene štete, telesnih povreda/bespravne smrti, ili oštećenja prouzrokovanim gubitkom podataka ili prekid poslovanja.

PITANJA O OVOJ INTERNET STRANICI

Molimo Vas kontaktirajte Ottobock na +381 34 351 671 ako imate pitanja o ovoj internet stranici.