Izjava o privatnosti podataka

Zaštita Vaših ličnih podataka koji su prikupljeni, obrađeni ili korišćeni tokom posete naše internet stranice je važna za nas. Vaši podaci su zaštićeni u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka i privatnosti.

Tamo gde internet stranica omogućava unos ličnih podataka ( e-mail adresu, imena, adrese, itd.), takvi podaci se dobrovoljno unose. Kompanija Otto Bock Sava d.o.o. izričito navodi da takvi podaci neće biti podeljeni sa trećim licima i koristiće se isključivo za svrhu poslovnih odonosa. Osim toga, bilo koje čuvanje ličnih podataka je predmet prethodne saglasnosti na osnovu Zakona o zaštiti podataka ličnosti Republike Srbije.

Naša internet stranica prikuplja podatke u skladu sa našim i evropskim propisima o zaštiti podataka i privatnosti na osnovu Google Inc tehnologije. (http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/). Ovo automatsko prikupljanje podataka se događa u statističke svrhe u cilju poboljšavanja internet stranica i online marketinga. Ovi takozvani "podaci posetioca" uključuju, posebno, ime provajdera, IP adresu, tip pretraživača i operativnog sistema, kao i pristupljenim stranicama uključujući bilo koju pretragu termina i internet stranica preko kojih ste pristupili našoj internet stranici. Podaci se uvek obrađuju anonimno, tj., podaci neće biti povezani sa Vama lično.

Ako se ne slažete sa prikupljanjem ovih podataka, možete odbiti prikupljanje i čuvanje podataka u ovom trenutku za Google Analytics u bilo koje vreme i sa dejstvom u buduće.

Uprkos marljivim proverama, nismo u mogućnosti da preuzmemo bilo kakvu odgovornost za spoljne linkove. Kao rezultat toga, mi distanciramo sebe od stranica trećih lica sa kojima se naša internet stranica povezuje, posebno za bilo koje kršenje zakonskih odredbi koja se tamo susreću.

Mi nastojimo da osiguramo da Vaši podaci nisu dostupni trećim licima preuzimanjem svih opravdanih tehničkih i organizacionih mera za njihovo čuvanje. Međutim, nismo u mogućnosti da garantujemo potpunu sigurnost podataka za digitalne komunikacije.