Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom se obeležava 3. decembra.

Godišnje obeležavanje ovog dana ima za cilj ukazivanje neophodnosti za omogućavanje jednakih ljudskih prava, ravnopravno učešće u društvu osoba sa invaliditetom.

Generalna skupština UN je usvojila rezoluciju 1992. godine, kojom se pozivaju sve zemlje da taj dan obeležavaju sa istim ciljem.