Šta su ortoze i steznici?

Klasična definicija je da ortoze štite i pružaju potporu mišićnoskeletnom sistemu. Ortoze i steznici su medicinska pomagala koja propisuje doktor u slučaju povreda i bolesti potpornog aparata i mišićnoskeletnog sistema, i mogu da ubrzaju oporavak. Cilj je da se osobama pomogne u povećanju mobilnosti. Ortoze mogu da stabilizuju, imobilišu i rasterete telo ili obolele udove, ili da obezbede fiziološki pravilno usmerenje. Na taj način, moguće je sprečiti, neutralizovati ili ispraviti abnormalan položaj i nepravilno nošenje težine. U slučaju trajnih oštećenja, ortoze mogu da održavaju funkciju i da spreče ili umanje bol.


Ortoze

Postoje ortoze za imobilizaciju, mobilizaciju, korekciju, rasterećenje i stabilizaciju. Pomoću ortoze, ugroženi deo tela može potpuno da se imobiliše ili da se mobiliše na kontrolisani način. Ortoze mogu da se koriste i za korigovanje držanja i pokreta. Nove specijalizovane ortoze mogu da nadomeste izgubljene telesne funkcije (na primer, u slučaju pareze udova). To uključuje paralizu ili parezu nogu ili ruku koje su, na primer, posledica moždanog udara ili dečje paralize (poliomijelitisa). Ortoze propisuje doktor posle detaljnog ispitivanja. U idealnim uslovima, odgovarajući proizvod se uvek bira zajedno sa doktorom i ortopedskim tehničarem.

Ortoze se obično izrađuju od relativno čvrstih materijala sa potpornim funkcionalnim elementima kao što su kaiševi, ploče, zglobovi i šipke.

Funkcija

Ottobockove ortoze i steznici su napravljeni u saradnji sa ortopedskim tehničarima, doktorima i terapeutima, zato što je važno da proizvodi efikasno potpomažu terapiju koju je propisao doktor. Izuzetna udobnost, dobro prijanjanje i izbor materijala takođe imaju odlučujući uticaj na visok nivo funkcionalnosti. Ottobock primenjuje najviše standarde kvaliteta u pogledu svih navedenih zahteva.

Dizajn

Prirodno je da funkcionalnost ortoza i steznika bude na prvom mestu. Međutim, pokazalo se da pacijenti radije prihvataju da nose proizvode tokom dužeg perioda ako ti proizvodi imaju atraktivan izgled. U Ottobocku su dizajneri uvek uključeni u razvoj novog proizvoda. Brojne ortoze i steznici već su dobili priznanja u vidu renomiranih nagrada za dizajn koje dodeljuju nezavisni žiriji.

Steznici

Primarni medicinski princip steznika je stabilizacija zgloba. Takođe, mišićni receptori bivaju stimulisani. Pored toga, tekstilni materijal vrši kontrolisanu kompresiju na obolele oblasti, a masaža koju obezbeđuju pelote (elastični umeci koji su integrisani u steznik) pomaže u ublažavanju otoka, efuzija i hematoma. Steznike propisuje doktor posle detaljnog ispitivanja. U idealnim uslovima, odgovarajući proizvod se uvek bira zajedno sa doktorom i ortopedskim tehničarem.

Za razliku od ortoza, steznici se obično izrađuju od fleksibilnijih tekstilnih materijala u kombinaciji sa pelotama.

Funkcija

Ottobockove ortoze i steznici su napravljeni u saradnji sa ortopedskim tehničarima, doktorima i terapeutima, zato što je važno da proizvodi efikasno potpomažu terapiju koju je propisao doktor. Izuzetna udobnost, dobro prijanjanje i izbor materijala takođe imaju odlučujući uticaj na visok nivo funkcionalnosti. Ottobock primenjuje najviše standarde kvaliteta u pogledu svih navedenih zahteva.

Dizajn

Prirodno je da funkcionalnost ortoza i steznika bude na prvom mestu. Međutim, pokazalo se da pacijenti radije prihvataju da nose proizvode tokom dužeg perioda ako ti proizvodi imaju atraktivan izgled. U Ottobocku su dizajneri uvek uključeni u razvoj novog proizvoda. Brojne ortoze i steznici već su dobili priznanja u vidu renomiranih nagrada za dizajn koje dodeljuju nezavisni žiriji.