Problemi s leđima

Problemi s leđima odnose se na bol koji zahvata različite delove leđa. Uobičajeni uzroci problema s leđima su povrede usled prenaprezanja ili kombinacija mehaničke ozlede (na primer, prikleštenog nerva) i degenerativne ozlede (znakova trošenja), kao i psihosomatski faktori.


Uzroci

Bol u leđima uzrokuju fizički (organski) i/ili psihosomatski činioci, kao i nepravilno držanje i nepravilno nošenje težine. U moguće uzroke ubrajaju se:

  • Povrede kao što su prelom tela pršljena, pomeranje tela pršljena ili pritisak na koren nerva
  • Upala
  • Trošenje (degeneracija) - kliničke slike uključuju osteoartritis, osteoporozu, Bahterovu bolest, herniju diska, nestabilnost kičme, mišićnu neuravnoteženost ili razlike u visini nogu sa posledičnim narušavanjem telesne statike.

U skoro 90% slučajeva bolnih leđa nije nađen nijedan određeni uzrok. Dijagnostičke procedure uključuju rendgensko snimanje i magnetnu rezonantnu tomografiju.

Simptomi

Kod bola u leđima razlikujemo radikularni bol pri kome je koren nerva iziritiran – na primer, usled hernije diska – i pseudoradikularni bol. U drugom slučaju, bol u leđima je izazvan promenama u malim zglobovima kičme.

Druga svojstvena obeležja mogu da budu:

  • Lumbago: iznenadni bol u leđima
  • Hronični bol u leđima: bol u leđima koji se javlja duže od tri meseca
  • Bol u donjem delu leđa i bol koji se širi ka nogama
  • Nemogućnost kontrolisanja rada noge
  • Oslabljena funkcija bešike

Učestalost

Između 60 i 70% žena, i 65 do 80% muškaraca između 30 i 60 godina starosti pati od bolova u leđima. Više od 75% svih bolova u leđima potiče iz lumbalnog predela. Bol u leđima je drugi najčešći razlog ležanja u bolnici. Vodeći je faktor u odobravanju lečenja sa hospitalizacijom u okviru penzionog osiguranja i razlog za fizičku i radnu nesposobnost. Blizu 50% zahteva za rano penzionisanje vezano je za ovaj problem.

Svake godine, u Nemačkoj se leči 31 milion slučajeva bola u leđima. Od svih slučajeva, 87.5% čine akutne tegobe, a 12.5% hronične. Procenjuje se da, u Nemačkoj, bolovi u leđima dovode do troškova od oko 49 milijardi evra. Zato se lečenje i rehabilitacija obolelih osoba ne posmatra samo kao važna zdravstvena obaveza, već i kao ekonomski faktor!

Terapija

Lečenje zavisi od uzroka tegoba i često je najpre konzervativno, odnosno bez operacije. Operacija se izvodi u retkim slučajevima. Prognoza za većinu ljudi sa bolovima u leđima je dobra. U više od pola slučajeva, bol nestaje posle nedelju dana i oko 80% pacijenata se umnogome oporavi posle dve nedelje odgovarajućih tretmana sa terapijom protiv bolova, ortopedskim medicinskim pomagalima poput ortoza/steznika za leđa i fizioterapijom. Smernice koje su objavili Udruženje specijalista ortopedije i Komisija za lekove Nemačkog lekarskog društva naglašavaju da samo mere koje uključuju aktivno učešće pacijenta (na primer, aktivna fizioterapija, upotreba funkcionalnih ortoza, ponašanje koje štedi leđa na radnom mestu itd) dugoročno mogu biti od koristi.


Prikazani proizvodi su primeri opreme. Da li vam proizvod zaista odgovara i da li možete potpuno da iskoristite njegovu funkcionalnost zavisi od brojnih faktora. Između ostalog, vaše fizičko stanje, kondicija i detaljno medicinsko ispitivanje su presudni. Vaš doktor ili ortopedski tehničar će odlučiti koja vam oprema najviše odgovara. Rado ćemo vam pružiti podršku.


Srodni proizvodi