Moždani udar

U otprilike 79% slučajeva moždanog udara, krvni sud koji snabdeva mozak je blokiran, na primer, krvnim ugruškom. Rezultat je nedovoljno snabdevanje krvlju. Skoro 13% pacijenata pretrpi baš ono suprotno, naime krvarenje unutar mozga usled oštećenih sudova. U oba slučaja, snabdevenost određenih delova mozga krvlju više nije dovoljna zbog lokalne cirkulatorne smetnje.


Učestalost

Prema skorašnjim procenama, u Nemačkoj svake godine ima oko 270.000 slučajeva prvog moždanog udara. Otprilike polovina preživelih pacijenta ostane trajno onesposobljena godinu dana posle događaja i potrebna im je pomoć drugih. Blizu 1.3 miliona stanovnika Nemačke u međuvremenu trpi posledice ove bolesti. Zbog starenja našeg društva, u sledećim decenijama možemo očekivati drastičan rast broja pacijenata. Opravdane procene Registra za moždani udar iz Erlangena predviđaju 3.5 miliona pacijenata sa direktnim troškovima nege od 108 milijardi evra. Zato klinička slika moždanog udara predstavlja jedan od glavnih izazova za nemački sistem zdravstvene zaštite.

Simptomi

Simptomi moždanog udara mogu umnogome da variraju od osobe do osobe, takođe i u pogledu ozbiljnosti. Tu su uključeni:

 • Oslabljen vid
 • Ograničeno polje vida
 • Smetnje u opažanju dubine, dupli vid
 • Smetnje u govoru i razumevanju jezika
 • Paraliza, utrnulost
 • Poremećeno čulo dodira
 • Obešeni ugao usana – ovakve disfunkcije mogu da se dese na nozi i ruci (viseće stopalo i viseći ručni zglob)
 • Bol u ramenu
 • Nestabilnost u funkcionisanju zgloba kolena tokom stajanja
 • Nestabilnost trupa
 • Vrtoglavica sa nesigurnim korakom
 • Spasticitet različitih oblika i stepena ozbiljnosti

Rehabilitacija

Prema Saveznoj radnoj grupi za rehabilitaciju, na polju neurološke rehabilitacije primenjuje se takozvani fazni model. Najpre, doktor i terapeut procenjuju potrebu pacijenta da prima pomoć. Razmatra se određena faza rehabilitacije u zavisnosti od toga kolika je pomoć pacijentu potrebna. Neurološka rehabilitacija se deli na sledeće faze:

 • Faza A: Akutni medicinski tretman
 • Faza B: Medicinsko-terapeutska rehabilitacija, rana rehabilitacija (delimično mirna u slučaju najozbiljnijih ograničenja (koma) za najugroženije pacijente sa smanjenom sposobnošću da učestvuju u lečenju)
 • Faza C: Medicinsko-terapeutska rehabilitacija (nemogućnost samostalnog funkcionisanja)
 • Faza D: Medicinsko-terapeutska rehabilitacija (pokret je moguć na nivou bolničkog odeljenja)
 • Faza E: Medicinsko-okupaciona rehabilitacija (reintegracija, reorijentacija ako je moguće)
 • Faza F: Kurativna nega, mere da se održi trenutno stanje

Poslednjih godina se dosta postiglo u akutnoj nezi. Modernim medicinskim pomagalima Ottobock želi više da se fokusira na rehabilitaciju koja prati akutnu negu pacijenta. Od invalidskih kolica koja pružaju potporu u ranoj fazi rehabilitacije, preko proizvoda za slabost dorzalnog fleksora (ortoze, funkcionalna električna stimulacija (FES) u formi površinske stimulacije ili u formi implanta) do ortoza koje stabilizuju rame, koleno i ručni zglob, Ottobock nudi širok spektar modernih rešenja.


Prikazani proizvodi su primeri opreme. Da li vam proizvod zaista odgovara i da li možete potpuno da iskoristite njegovu funkcionalnost zavisi od brojnih faktora. Između ostalog, vaše fizičko stanje, kondicija i detaljno medicinsko ispitivanje su presudni. Vaš doktor ili ortopedski tehničar će odlučiti koja vam oprema najviše odgovara. Rado ćemo vam pružiti podršku.


Srodni proizvodi