Multipla skleroza

Multipla skleroza je bolest centralnog nervnog sistema. Sastoji se od mozga i kičmene moždine.

Centralni nervni sistem prima informacije iz okoline i unutrašnjosti tela i na osnovu njih koordinira rad svih delova našeg tela. To je „kontrolni centar“ koji putem nervnih vlakana šalje impulse ili komande šta dalje da radi. Nervna vlakna u centralnom nervnom sistemu omotana su mijelinom koji se može smatrati izolacionim slojem.

Kod ljudi sa multiplom sklerozom, imunološki sistem prepoznaje mijelin kao strano telo, baš kao što prepoznaje, na primer, bakteriju, napada je i oštećuje. To rezultira poteškoćama u komunikaciji „kontrolnog centra“ sa ostatkom tela.

Zbog toga su znaci i simptomi multiple skleroze veoma raznoliki, u zavisnosti od toga koji omotači su oštećeni i koliko. Nemaju svi oboljeli svi simptomi, niti su istog intenziteta.


Posledice

Najčešće se bolest manifestuje naizmeničnim periodima u kojima se simptomi pogoršavaju, a zatim smiruju.

Uzrok pogoršanja je uglavnom infekcija ili stres. Faze pogoršanja razlikuju se u trajanju i intenzitetu.

Simptomi koji se mogu javiti su:

  • Slabost mišića
  • Spazmi
  • Problemi sa hodanjem
  • Umor
  • Problemi sa vidom
  • Ukočenost, trnci
  • Osećate vrtoglavicu ili neuravnoteženost
  • Problemi sa kontrolom creva ili bešike

Rehabilitacija

Trenutno ne postoji terapija za lečenje uzroka multiple skleroze.

Pored upotrebe lekova, preporučuje se fizikalna terapija i, ako je potrebno, upotreba ortopedskih pomagala.

Ortotička nega

S obzirom na vrlo različite simptome i intenzitet i različite potrebe za pomagalima, u obzir dolazi širok spektar pomagala. Prikazani proizvodi su primeri zaliha.

Da li je proizvod pravi za vas i da li možete u potpunosti da iskoristite njegove funkcionalnosti, zavisi od mnogo različitih faktora. Odluku o najboljoj pomoći za vas svakako treba doneti u saradnji sa lekarom i ortopedskim tehničarom. Tu smo za vas!