Nestabilnost ligamenata u kolenu

U kolenu postoje brojni ligamenti. Oni stabilizuju zglob zajedno sa mišićima koji obuhvataju zglob kolena. Ligamenti moraju da imaju određenu snagu da bi obezbedili stabilizaciju i odgovarajuću pokretljivost zgloba.

Slabost ligamenata (mlitavost) može biti posledica urođenih ili stečenih faktora. To često rezultira slabošću zglobova. U slučaju prsnuća ligamenta, može da dođe do potpunog gubitka stabilnosti u zglobu.