Povrede skočnog zgloba

Uganuća (distorzije) i povrede ligamenata skočnog zgloba spadaju u najučestalije povrede. Na osnovu podataka iz komparabilnih zemalja, može se pretpostaviti da godišnje samo u Nemačkoj više od milion ljudi pretrpi povredu skočnog zgloba. U 85% slučajeva, radi se o povredi spoljašnjeg ligamenta skočnog zgloba.Uzroci

Ligamenti u skočnom zglobu mogu preterano da se istegnu, pa čak i pokidaju usled izvrtanja stopala, sa ili bez primene spoljašnje sile. Takve povrede se obično dešavaju tokom sportskih aktivnosti. Najučestalije su akutne povrede skočnog zgloba. One čine otprilike 15 do 20% sportskih povreda. Sportovi sa učestalim, brzim promenama smera kretanja, skokovi i kontakt sa protivničkim igračima naročito su rizični za građu ligamenata skočnog zgloba. U sportove sa izuzetno visokom učestalošću akutnih povreda skočnog zgloba spadaju fudbal, košarka i odbojka.

Rizik od ponovljene povrede skočnog zgloba je povećan, naročito kod sportista. Otprilike trećina pacijenata pretrpi novu povredu skočnog zgloba u roku od tri godine; među sportistima, ta brojka iznosi 73% od svih slučajeva. Kasnije, mnogi pacijenti se žale na neznatno slabljenje skočnog zgloba, bol pri hodanju i trčanju, blago oticanje i blagu nestabilnost skočnog zgloba.

Tipovi povreda ligamenata

Čak 85% povreda ligamentnog aparata gornjeg skočnog zgloba pogađa spoljašnje ligamente, pri čemu je prednji spoljašnji ligament podložniji povredama. Može doći i do povreda donjeg skočnog zgloba. Iako su izolovane povrede donjeg skočnog zgloba retke, procene ukazuju da 10% pacijenata sa hronično nestabilnim spoljašnjim delom gornjeg skočnog zgloba takođe pati i od nestabilnosti donjeg skočnog zgloba.

Intenzitet povrede i njeni simptomi

Povrede ligamenata skočnog zgloba se, prema intenzitetu, dele se na 3 stepena:

I stepen (blage):

Istegnuće ligamenta bez mikroskopskog prsnuća, blagi otok i/ili osetljivost povređenih struktura. Bez gubitka funkcije ili sa minimalnim gubitkom funkcije, obično bez modrica, bez mehaničke nestabilnosti skočnog zgloba, bez problema u nošenju težine.

II stepen (umerene):

Delimično mikroskopsko prsnuće sa umerenim bolom, oticanje i osetljivost povređenih struktura. Blago ili umereno oslabljena funkcija i blaga ili umerena nestabilnost skočnog zgloba; česte modrice i problemi sa nošenjem težine.

III stepen (teške):

Potpuno prsnuće ligamenta sa izraženim oticanjem, hematomom, bolom i osetljivošću. Gubitak funkcije skočnog zgloba, kao i izraženi abnormalni pokreti i nestabilnost skočnog zgloba, modrice, nemogućnost nošenja težine.

Dijagnoza

Doktor najpre pregleda stopalo u pogledu ograničenosti pokreta, nastanka osećaja toplote, oticanja, crvenila, kostiju koje štrče itd. Tokom konsultacija, razjašnjava se koje su okolnosti dovele do povrede i gde je lociran bol, kao i da li je bilo prethodnih povreda ili oboljenja u tom predelu. U zavisnosti od nalaza, rade se dalje procedure testiranja poput rendgenskog snimanja ili MRT.

Terapija

Rano obnavljanje funkcionalne mobilnosti kod povreda ligamenata skočnog zgloba pokazalo se kao moderni standard. To uključuje poštovanje "PRICE" pravila (zaštita, odmor, hlađenje, kompresija, uzdignut položaj) odmah posle povrede. Lagane vežbe bez nošenja težine mogu da počnu posle samo 48 do 72 sata u cilju obnavljanja opsega pokreta i mišićne snage. Kad otok splasne, skočni zglob se stabilizuje ortozom i uvodi se postepeno nošenje težine u periodu od dve do četiri nedelje.

Poželjne su i prateće senzomotoričke vežbe sa kojima treba početi što ranije – obično posle tri-četiri nedelje.

Operacija da ili ne?

Opsežno ispitivanje radi poređenja imobilizacije i rane funkcionalne terapije pokazalo je da je rana funkcionalna terapija daleko superiornija u odnosu na dugotrajnu imobilizaciju:

  • Dugoročno gledano, više pacijenata nastavlja učešće u sportovima kojima su se bavili pre zadobijene povrede
  • Pacijenti se brže vraćaju sportu
  • Više pacijenata se brže vraća na posao
  • Kratkoročno gledano, manje pacijenata pati od stalnih tegoba kao što je oticanje
  • Manje pacijenata pokazuje mehaničku nestabilnost skočnog zgloba na rendgenskim snimcima
  • Više pacijenata je zadovoljno lečenjem


Prikazani proizvodi su primeri opreme. Da li vam proizvod zaista odgovara i da li možete potpuno da iskoristite njegovu funkcionalnost zavisi od brojnih faktora. Između ostalog, vaše fizičko stanje, kondicija i detaljno medicinsko ispitivanje su presudni. Vaš doktor ili ortopedski tehničar će odlučiti koja vam oprema najviše odgovara. Rado ćemo vam pružiti podršku.


Srodni proizvodi