Dijabet ulošci

Dijabet ulošci su dizajnirani da obezbede anatomski položaj stopala ili rasporede pritisak mase na celu površinu i na taj način pruže okakšanje za bolna stopala. Pružaju potrebnu podršku strukturama stopala i povećanju udobnosti.
Koriste ih osobe sa dijabetesom kako bi se poboljšala cirkulacija u stopalima, povećao senzibilitet i rasporedilo opterećenje na celu površinu stopala.

Uložak je izrađen od mekanog materijala kako bi se sprečilo nastajanje rana kojima su osobe sa dijabetesom podložne zbog loše cikulacije.
Kod osoba sa parcijalnom amputacijom u metatarzalnom nivou moguće je samo na ovom tipu uloška dodati ispunu.


Dijabetesno stopalo

Predstavlja hroničnu kompilaciju dijabetesa koja se manifestuje promenama na stopalu kao posledica senzomotorne ili autonomne dijabetesne polineuropatije ili periferne arterijske bolestil. Obuhvataju ga promene na koži, kostima i mišićima rezultujući narušenom arhitektonikom stopala i deformitetom, naglim oticanjem, gubitkom i oslabljenim osećajem, bolnim stopalima, ishemijskim promenama i na kraju ulceracijama, flegmonom, gangrenom i sledstevnoj amputaciji.
Prevencija krajnjih prosledica je glavni cilj i zato je potrebno reagovati na vreme, kada se jave prvi simptomi i znacim u saradnji sa lekarom koji se bave uže oblašću dijabetesnog stopala.

Indikacije

Dijabetes Mellitus - dijabetičko stopalo, tkivo stopala je izuzetno ranjivo.
Rešenje - Individualno izrađeni Dijabet ulošci omogućavaju opterećenje na veće površine sa ciljem rasterećivanja.

Kod osoba sa parcijalnom amputacijom u metatarzalnom nivou moguće je samo na ovom tipu uloška dodati ispunu.

Preuzimanje

Dijabet ulošci