Individualni dečiji ortopedski ulošci KIDS

Savremen način života (smanjeno kretanje i neprikladna obuća, kretanje na tvrdim i ravnim podlogama, povećano opterećenje) prouzrokuje probleme u razvojnom dobu svakog deteta. Veliki broj dece, kao posledica imaju problem sa pravilnim razvojem stopala, što se dalje prenosi na kolena, kukove i kičmu.

Najčešći problem su ravna stopala - Pes Planus.

Ottobock individualni dečiji ortopedski ulošci KIDS ne samo da obezbeđuju korigovani položaj stopala i na taj način podstiču pravilan razvoj stopala i razvoj kompletnog koštanog mišićnog sistema u pravilnoj posturi, već korekcijom stopala utiču na pravilnu posturu celog tela.

Izrađuju se individualno od nerecikliranih materijala, sertifikovanih za medicinsku primenu i prigalođenih za dugotrajan kontakt sa kožom.


Korektivni ulošci

Izrađuju se od višeslojnog materijala različitih tvrdoća. Materijal je elastičan i
izdržljiv, pa je i otporan na klimatske promene. Male je težine i otporan je na
udarce. Ne kliza.
U zavisnosti od indikacija uložak može imati potpornu, rasteretnu ili
čak korektivnu funkciju.

Sportski ulošci

Visokoopteretivi ulošci za pojačana naprezanja.
Takođe se izrađuju od višeslojnog materijala različitih tvrdoća.
S obzirom na povećana opterećenja materijal je otporan na habanje i
visoko je opteretiv.

Indikacije

Planovalgus- ravno stopalo, labavnost ligamenata, slaba muskulatura.
Rešenje - Individualno izrađeni Korektivni ulošci sa potpornom ili korektivnom funkcijom.

Pes excavatus - hipertonus mišića.
Rešenje - Individualni izrađeni Korektivni ulošci sa potpornom ili korektivnom funkcijom.

Uložak "razvlači" plantarnu ploču i pobošljava njenu elastičnost.

Metatarsalgia - bol u metarzalnom delu stopala.
Rešenje - Individualno izrađen Korektivni uložak sa potpornom funkcijom omogućava ponovno uspostavljanje mišićne ravnoteže.

Individualno izrađen Sport uložak smanjuje pritisak na stopala i mogućnost pojave povrede stopala.

Preuzimanje

Individualni dečiji ortopedski ulošci KIDS