Individualni ortopedsku ulošci za odrasle

Zbog načina života (načina kretanja, neprikladna obuća, hod i sportovi na tvrdim podlogama, povećano opterećenje) savremeni je čovek pri hodu svakodnevno izložen mikrotraumama, koji se od stopala prenose na kolena, kukove i kičmu.
Ottobock individual ortopedski ulošci smanjuju učinak mikrotrauma i čuvaju sistem za kretanje.
Ulošci su u celosti individualno prilagođeni uz pomoć savremene tehnike 3D otiska stopala. Pri izradi koristimo visokokvalitetne materijale koji su prilagođeni korišćenju u dodiru sa kožom.Ottobock individualni ortopedski ulošci su dizajnirani ne samo da obezbede korigovani položaj stopala, već su dizajnirani da korekcijom stopala utiču na pravilnu posturu celog tela.
Izrađuju se individualno od nerecikliranih materijala, sertifikovanih za medicinsku primenu i prilagođenih za dugotrajan dodir sa kožom.


Korektivni ulošci

Izrađuju se od višeslojnih materijala različitih tvrdoća.Materijal je elastičan i
izdržljiv, pa je i otporan na klimatske promene. Male je težine i otporan je na
udarce. Ne kliza.
U zavisnosti od indikacija uložak može imati potpornu, rasteretnu ili čak
korektivnu funkciju.

Sportski ulošci

Visokoopteretivni ulošci za pojačana narezanja.
Takođe se izrađuju od višeslojnog materijala različitih tvrdoća.
S obzirom na povećana opterećenja materijal je otporan na habanje i
visoko je operetiv.

Rasteretni ulošci

Raspršuje pritisak na stopala i smanjuje mogućnost pojave rana.
Izrađuje se od posebnog materijala koji ima izrazita svojstva distribucije
pritiska i posebno se preporučuje za korisnike sa problemom
dijabetesnog stopala.
Takođe se preporučuje za korisnike koji se bave profesijama kod kojih je
neophodno dugotrajno stajanje (farmaceuti, zubari, frizeri i sl.)

Indikacije

Planovalgus- labavnost ligamenata, slaba muskulatura.
Rešenje - Individualno izrađeni Korektivni ulošci sa potpornom ili korektivnom funkcijom.

Pes excavatus - hipertonus mišića.
Rešenje - Individualni izrađeni Korektivni ulošci sa potpornom ili korektivnom funkcijom.
Uložak "razvlači" plantarnu ploču i pobošljava njenu elastičnost.

Calcar Calcanei - okoštali pripoj tetive, ponaša se kao tim, izrazito je bolan.
Rešenje - Individualno izrađen Korektivni uložak sa dodatnom obradom pete omogućava potrebno rasterećenje bolnog područja.

Metatarsalgia - bol u metarzalnom delu stopala.
Rešenje - Individualno izrađen Korektivnii uložak sa potpornom funkcijom omogućava ponovno uspostavljanje mišićne ravnoteže.

Individualno izrađen Sport uložak smanjuje pritisak na stopala i mogućnost pojave povrede stopala.

Preuzimanje

Preuzimanje

Individualni ortopedski ulošci za odrasle