Stopalo/skočni zglob


Carbon Ankle Seven

Zahvaljujući Carbon Seven karbonskim oprugama, moguće je napraviti ortoze za stopalo i skočni zglob koje imaju izuzetno malu težinu, a mogu da podnesu velika dinamična opterećenja.

više

CarbonIQ zglobni sistem

Zglobovi sistema CarbonIQ su pogodni za ortoze po meri koje se koriste za delimičnu ili potpunu paralizu noge. Vrlo su lagani, izdržljivi i otporni na prskanje.

više

Malleo Immobil Walker

Razne verzije Malleo Immobil Air Walker-a koriste se za konzervativni i postoperativni tretman stopala i skočnog zgloba. Mogu se koristiti za širok spektar primena, od povreda ligamenata, mekih tkiva i tetiva do preloma prednjeg dela stopala, metatarzalnog dela, skočnog zgloba i kod tarzalnih preloma.

više

Malleo Sensa

Malleo Sensa pruža vašem skočnom zglobu neophodnu potporu posle povrede ili upale.

više

Malleo Sprint

Posle povreda skočnog zgloba ili u slučaju hronične nestabilnosti, aktivna ortoza pouzdano stabilizuje vaš skočni zglob.

više

Malleo TriStep

Malleo TriStep višefunkcionalna ortoza može da se podesi prema tri faze izlečenja posle povreda ligamenata skočnog zgloba.

više

Jednostrani zglobni sistem

U slučaju pareze ili paralize mišića noge, jednostrani zglobni sistem od Ottobocka pruža celokupnu aparaturu.

više

WalkOn Flex

WalkOn Flex pomaže u podizanju stopala kada je muskulatura za podizanje stopala paralizovana, istovremeno dopuštajući maksimalnu slobodu pokreta.

više

WalkOn Reaction

WalkOn Reaction koristi reakcionu silu tla da pomogne u podizanju stopala i zgloba kolena u slučaju blage paralize donjih udova.

više

WalkOn/WalkOn Trimable

WalkOn/Trimable pomaže u podizanju stopala kad je muskulatura paralizovana, stabilizuje i blago podupire skočni zglob radi prirodnog obrasca hoda.

više

Peronealna ortoza

Sa Ottobockovom ortozom 28U90 za stopalo i skočni zglob, prednji deo stopala je podignut i obezbeđeno je fleksibilno ograničenje plantarne fleksije u slučaju peronealne slabosti.

Više