E-MAG Active sistem zgloba kolena sa elektronskim upravljanjem

Aparat za paralizu nogeKratak pregled pogodnosti

Prirodniji hod

Prirodniji obrazac hoda i želja da ne morate sve vreme da pazite na pokrete: Mnogi korisnici ortoza imaju te potrebe. Inteligentna ortotika obezbeđuje prirodniji i ujednačeniji hod. Magnet automatski otvara zglob, pa su vam ruke slobodne. Možete da se usredsredite na druge važne stvari - na porodicu, poslovni poduhvat ili hobi.

Bolje držanje tela

E-MAG Active vam olakšava pokrete: Opet ćete moći da uradite više i da budete aktivniji nego pre. To može pozitivno da utiče na vaše mišiće i na sveukupno fizičko zdravlje, recimo na cirkulatorni sistem. Zahvaljujući prirodnijem obrascu hoda, potreba za kompenzacionim pokretima je gotovo eliminisana, čime se rasterećuje suprotna strana tela i predupređuju znaci trošenja.

Vožnja bicikla

Kad prebacite E-MAG Active u režim otključavanja pomoću malog dugmeta, možete da vozite terapeutski bicikl. Moguće su i druge sportske aktivnosti poput nordijskog hodanja zahvaljujući inteligentnoj kontrolnoj jedinici zgloba.

Pogodan za svakodnevnu upotrebu

Poseban dizajn štiti E-MAG Active od spoljašnjih uticaja kao što su udarci i zapetljana odeća. Površine zgloba formiraju homogenu, zatvorenu ravan čak i kada je zglob savijen.

Dugotrajna dnevna upotreba

U zavisnosti od pokreta koje izvodite, E-MAG Active traje do 5000 koraka. To je otprilike 8 km i obično je dovoljno za jedan dan. Lako možete da napunite bateriju tokom noći.

Brzo i tiho

Neprekidni zvuci rada ortoze mogu da smetaju i da deluju neprijatno u mnogim situacijama. Magnet koji otključava zglob tokom hoda radi brzo i tiho, čineći ortozu neupadljivom u svakodnevnom životu.

Funkcionalnost

E-MAG Active blokira zglob kolena u pravom trenutku, nedugo pre faze oslonca, onda kada vašu težinu podupire obolela noga. Blagovremena blokada se postiže funkcijom ranog zaključavanja. Ona zatim otpušta vaš zglob kolena zbog faze njihanja, onda kada zamahujete nogom. Vaši pokreti hodanja otključavaju E-MAG Active pri svakom koraku i opet ga zaključavaju pre nego što spustite stopalo na zemlju. To se postiže inteligentnim sistemom senzora koji meri položaj noge u toku hoda i šalje tu informaciju elektronici u zglobu. Onda magnet otključava zglob – brzo i tiho. Zglob je tako i dobio ime: E-MAG znači elektromagnetni.


Dodatna oprema