Ortoze za ručni zglob Manu ComforT i Manu ComforT Stable - 4055, 4058

Sprečavanje nezgodnih pokreta ručnog zglobaKratak pregled pogodnosti

Outlast – inteligentni materijal

"Ni previše toplo, ni previše hladno – baš kako treba." Ovo je najbolji način da se opiše efekat Outlasta. Materijal upija višak telesne toplote i oslobađa je onda kada je telu to potrebno. To pozitivno utiče na mikroklimu kože. Prijatan "sporedni efekat": znojenje se značajno smanjuje čime se postiže aktivno i dinamično izjednačavanje temperature.

Indikacije

  • Nestabilnost ručnog zgloba
  • Iritacija u predelu ručnog zgloba
  • Iščašenja
  • Subluksacija/dislokacija
  • Sindrom karpalnog tunela
  • Tendovaginitis u predelu šake
  • Osteoartritis ručnog zgloba
  • Viseća šaka usled pareze radijalnog nerva (važi samo za Manu ComforT Stable)


Dodatna oprema

Srodni sistemi