Živeti sa amputacijom

Najvažniji cilj nameštanja proteze – od operacije do rehabilitacije i prilagođavanja na protezu – jeste da opet budete pokretni. Vaši doktori, terapeuti, ortopedski tehničari i Ottobock žele da rade sa vama, pomažući vam da steknete maksimalnu samostalnost i da tako održite ili povratite kvalitetan život. Iako će se neki aspekti vašeg života promeniti, vi opet možete imati vrlo aktivan i pokretan život u budućnosti. Proces rehabilitacije u proseku traje nekoliko meseci i na njega utiču razni faktori, uključujući vašu motivaciju i pravilno podešenu protezu.

Opcije koje nudi moderna protetika Ottobocka odgovaraju potrebama svakodnevnog života. Ali za uspešnu rehabilitaciju, najvažnije je vaše aktivno učešće. U tome će vam pomoći usavršene Ottobockove proteze i vaš rehabilitacioni tim. Taj tim obično podrazumeva doktore, terapeute, protetičara i bolničko osoblje.

Dole ćete naći preporuke za terapiju i rehabilitaciju. Ipak, saveti vašeg rehabilitacionog tima uvek imaju prednost zato što je taj tim u najboljoj poziciji da proceni vašu individualnu situaciju.


Od amputacije do rehabilitacije

Amputacija vas suočava sa novim izazovima. Kako će se vaš život promeniti je vrlo individualno. U proseku, proces rehabilitacije traje nekoliko meseci.

više

Nameštanje proteze

Posle amputacije, treba da dobijete protezu koja najviše odgovara vašim potrebama. Koja bi proteza mogla da dođe u obzir zavisi od raznih faktora.

više

Nameštanje proteze posle amputacije počinje u bolnici, a onda se obično nastavlja u akreditovanoj ustanovi za ortopedsku tehnologiju.

Gubitak jednog ili više udova rađa brojna pitanja kod pogođenih individua. Ovde ćete naći odgovore na neka često postavljana pitanja.