Od amputacije do rehabilitacije

Pre amputacije

Možda ste već izvesno vreme znali da vas čeka amputacija. Iako se to saznanje veoma teško podnosi, niste sami u ovom teškom životnom periodu. Vaš tim lekara će vas podržavati i biće otvoreni za vaša pitanja i probleme.

Početni testovi

Pre operacije, nekoliko puta će vas detaljno pregledati u bolnici. Testovi uključuju analize krvi, rendgensko snimanje pluća i ispitivanje srca i cirkulatornih funkcija.

Konsultacije sa doktorima

Pre amputacije, vaši doktori će vam objasniti šta se dešava tokom operacije. Takođe će sa vama detaljno razgovarati i o postoperativnom periodu. Tokom konsultacija, imate priliku da pitate sve što smatrate da je važno. Najbolje je da pre konsultacija pribeležite sve što želite da pitate doktore, da ne biste ništa zaboravili. Ne oklevajte da postavite potpitanja ako nešto niste razumeli. Doktori imaju obavezu da vam to objasne, čak i nekoliko puta. Za razliku od planirane amputacije, ozbiljne povrede izazvane nesrećom često zahtevaju brzu operaciju. Jasno je da se u takvim slučajevima konsultacije sa doktorima dešavaju tek posle amputacije.

Svrsishodna priprema

Ako je moguće, trebalo bi da čak i pre operacije počnete sa vežbama koje će vam trebati za rehabilitaciju koja sledi. To vam omogućava da unapred učvrstite svoju muskulaturu. U slučaju predstojeće amputacije noge, na primer, korisno je da što pre počnete da vežbate pravilno premeštanje iz kreveta u invalidska kolica. Pravovremeno uvežbavanje takvih aktivnosti može vam olakšati postoperativni period. Pitajte doktora i fizioterapeuta koje su vežbe odgovarajuće za vas.

Takođe je korisno da razgovarate sa ortopedskim tehničarem, čak i pre amputacije, da biste odredili koje će vam proteze kasnije odgovarati. Tako ćete više znati šta da očekujete tokom rehabilitacije.

Psihološka podrška

Amputacija je dramatičan događaj u životu koji traži unutrašnju snagu. Zato treba da potražite psihološku podršku. Možete da razgovarate o mnogo čemu sa psihoterapeutima i da tako rasteretite porodicu i prijatelje. Ti razgovori mogu da vam pomognu i da prikupite snagu za novu životnu fazu. Što pre potražite pomoć, tim bolje, pošto prevazilaženje unutrašnjih sukoba i strahova doprinosi bržem oporavku i vraća kvalitet u život. Amputacija udružena sa strahom može da dovede do depresije. To mora da se izbegne.

Razgovor sa drugim amputircima

Savetujemo vam da pričate sa ljudima koji su imali sličnu amputaciju ili bolest kao vi. Razgovor s nekim ko je već imao amputaciju uliva hrabrost. Vi niste sami. Valja čuti kako se drugi snalaze u sličnoj situaciji i kakve su promene (takođe pozitivno!) iskusili u svom životu. Takođe, često se razmenjuju iskustva, na primer, u pogledu rukovanja protezom.

Ako želite da kontaktirate osobe sa sličnim povredama, najbolje je da pitate doktore, terapeute ili ortopedskog tehničara. Oni obično znaju kome treba da se obratite ili kako da nađete grupu podrške.

Amputacija

Ovde želimo da vas informišemo šta znači termin amputacija, koji su različiti oblici i zašto amputacija može biti neophodna.

Šta znači termin amputacija i zašto amputirati?

Amputacija je presecanje kosti u zdravom tkivu ili presecanje dela tela u zglobu (dezartikulacija).

Takva amputacija je neophodna kada oboleli deo tela ne može da ozdravi, pa je život pacijenta u opasnosti. Uzroci mogu biti cirkulatorne smetnje, infekcije, nesrećni slučajevi, rak ili urođeni deformitet udova.

U pomenutim slučajevima, obično se već neko vreme zna da je amputacija nužna. S druge strane, amputacije su ponekad potrebne sasvim neočekivano, na primer, zbog ozbiljnih povreda izazvanih nesrećnim slučajem.

Šta podrazumeva nivo amputacije?

Termin nivo amputacije odnosi se na mesto gde je deo tela amputiran. Uz druge faktore, nivo amputacije utiče na izbor odgovarajuće proteze u svakom pojedinačnom slučaju.

Više

Posle amputacije

Odmah posle operacije, vaš oporavak i zarastanje patrljka imaju najveći značaj. Obe stvari su važne radi što bržeg početka rehabilitacije i nameštanja proteze.

Šta vas čeka posle amputacije?

Posle amputacije, na patrljak se stavljaju posebni zavoji (ili bandaže). Glavni cilj je brzo zarastanje hirurške rane i pripremanje patrljka za buduću protezu.

Prvobitna postoperativna faza fokusirana je na tri cilja u izlečenju: treba da imate malo ili nimalo bola ako je moguće, patrljak mora da se osposobi za nošenje težine i morate da dostignete optimalnu pokretljivost patrljka u svim pravcima.

Da biste sve to postigli, bitno je da vam doktor ili fizioterapeut pokažu neke važne stvari odmah posle operacije: zauzimanje pravilnog položaja u krevetu da se mišići i zglob najbliži patrljku ne bi skratili ili ukočili, redovne vežbe disanja i vežbe laganih pokreta i kretanja. Ove mere obezbeđuju brzo nameštanje proteze i to bez ikakvih problema, s ciljem da ostenete pokretni i aktivni.

Pravilan položaj

Odmah posle operacije, verovatno nećete moći dugo da mirujete, niti ćete biti sposobni da se sami okrenete u krevetu. Zato treba da tražite od medicinskog osoblja da vam pomognu da promenite položaj nekoliko puta dnevno. Promena položaja je važna, jer obezbeđuje da budete bez bolova, što je više moguće, i sprečava nastanak rana od ležanja. Pravilan položaj tela takođe ima presudan značaj za vašu pokretljivost.

Zarastanje rane na patrljku

Kada se probudite iz anestezije, vaša noga će biti previjena jednostavnim zavojima ili će imati gips sa cevčicom koja viri iz njega. Ta cevčica je stavljena u ranu tokom operacije radi odvođenja tečnosti i krvi iz rane. Poznata je pod imenom dren, a uklanja se u toku zarastanja rane.

U većini slučajeva, rana od amputacije zarasta u prve tri do četiri nedelje i stvara se ožiljak. Ali iako spolja deluje kao da je ožiljak dobro zacelio i da se samo boja ožiljnog tkiva blago menja, celokupni proces zarastanja ožiljka traje mnogo duže. Otprilike će proći godinu i po dana pre nego što rana potpuno zaceli ispod kože.

Intenzivna nega (kompresivna terapija i kreme) je izuzetno važna u ovom periodu da bi ožiljno tkivo ostalo meko i gipko dok istovremeno ojačava. To je najvažnije za nošenje proteze.

Prvobitna kompresija patrljka

Prvobitno oticanje tkiva patrljka je očekivano posle operacije. Taj otok (edem) je normalna reakcija na operaciju. Obično splasne posle nedelju dana.

Ubrzo posle amputacije, na velike površine patrljka se primenjuje pritisak pomoću elastičnih zavoja, kompresivnih čarapa ili drugih medicinskih pomagala. Svrha kompresivne terapije je da se smanji oticanje patrljka i da se izvrši najbolja priprema za buduće nameštanje proteze. To je važno zato što bi pojačani otok usporio zarastanje rane i patrljku bi dugo trebalo da dostigne konačni oblik što je potrebno za nameštanje proteze. Kompresija takođe podstiče cirkulaciju patrljka. Ovo umanjuje bol i pomaže da ožiljak zaceli.

Koja je nega najpogodnija za vas – elastični zavoji, kompresivne čarape ili silikonske navlake – zavisi od hirurške tehnike, nivoa amputacije, stanja rane i ličnog iskustva vašeg doktorskog tima. Bira se metod koji vam najviše odgovara.

Vežbanje pokreta

Da bi se vaše telo što bolje pripremilo za naredne korake lečenja, vežbe za ojačavanje mišića trupa, ruku i nogu su vrlo preporučljive. Neka vam fizioterapeut pokaže vežbe pokreta koje potpomažu oporavak i pružaju najbolji trening za zglobove blizu mesta amputacije. Vežbe mogu da se izvode sa laganim tegovima i elastičnim trakama, iz ležećeg, sedećeg ili stojećeg položaja. I patrljak treba da bude uključen u ove vežbe.

Vežbe pokreta sprečavaju ukrućivanje mišića i zglobova. Takođe se upoznajte sa obrascima kretanja koji će vam u početku biti strani zbog amputirane noge. Vaš fizioterapeut treba da vam pokaže vežbe i da potvrdi da ih izvodite pravilno. On ili ona mogu da vas posavetuju u pogledu odgovarajućih vežbi u dato vreme.

Treniranje mobilnosti

Sad možete da radite na svojoj mobilnosti. U početku će vam verovatno biti teško da se sami uspravljate u krevetu i da se premeštate u invalidska kolica. Ali uskoro ćete to savladati uz pomoć vežbi. I tu fizioterapeut treba da vam pruži detaljna uputstva. Na krevetu često postoje kaiševi ili rukohvati kojima možete da se potpomognete. Uskoro ćete ustati prvi put. Ali pošto će nedostajati uobičajena težina amputiranog uda, očekujte da ćete u početku imati probleme sa ravnotežom. Hodalica ili druga pomagala za hodanje mogu da vam pomognu da održavate ravnotežu posle amputacije noge.

Momentalno i rano nameštanje

U nekim slučajevima, početna proteza može da se stavi odmah posle operacije. Sa takvom momentalnom protezom, delimična težina može ranije da se prebaci na patrljak i treniranje hodanja može da počne. Momentalno nameštanje se obično obavlja samo desetak dana posle amputacije. Ipak, ovaj tip proteze nije pogodan za sve nivoe amputacije. Vaš doktor, fizioterapeut i ortopedski tehničar će zajedno odlučiti da li je ta opcija pogodna za vas. Ako je takvo rano nameštanje moguće, onda ćete dobiti novu protezu posle nekoliko nedelja. To je takozvana privremena proteza koju je ortopedski tehničar posebno podesio za vas. Pogodna je za prvobitne vežbe hodanja i stajanja.

Kompresivna terapija

Početno oticanje tkiva patrljka je očekivano posle operacije. Otok je normalna reakcija na operaciju. Može se sprečiti primenjivanjem pritiska na celu površinu.

Više

Rehabilitacija

Rehabilitacija

Kad rana na patrljku dobro zaceli, počinje rehabilitaciona faza nekoliko nedelja posle operacije. U većini slučajeva, to traje do šest meseci.

Više