Nivo amputacije

Termin nivo amputacije odnosi se na mesto gde je deo tela amputiran. Uz druge faktore, nivo amputacije utiče na izbor odgovarajuće proteze u svakom pojedinačnom slučaju.

Pre operacije, doktor određuje nivo amputacije na osnovu razloga za amputaciju. U slučaju planirane intervencije, obično se konsultuje i ortopedski tehničar da bi se odredilo koji je nivo amputacije najpogodniji za buduće nameštanje proteze.


Amputacija stopala

U predelu stopala ima preko dvanaest različitih nivoa amputacije. Variraju od amputacije palca do amputacije srednjeg stopala i amputacije u predelu zastoplja.

Za protetsku opremu se koriste silikonske proteze.

Transtibijalna amputacija (amputacija potkolenice)

U slučaju transtibijalne amputacije, odnosno amputacije u predelu potkolenice, preseca se cevanica i lisna kost.

Za nameštanje proteze potrebni su: protetsko stopalo, adapteri i vezivni elementi ležišta proteze. Ležište je deo koji povezuje protezu sa patrljkom.

Preko proteze može da se stavi kozmetička navlaka koja će je učiniti vizuelno neupadljivom.

Dezartikulacija kolena

Dezartikulacija kolena je presecanje zgloba kolena i odstranjivanje potkolenice. Butina se čuva u celosti.

Za nameštanje proteze potrebni su: protetsko stopalo, zglob kolena, adapteri i vezivni elementi ležišta proteze. Ležište je deo koji povezuje protezu sa patrljkom.

Preko proteze može da se stavi kozmetička navlaka koja će je učiniti vizuelno neupadljivom.

Transfemoralna amputacija (amputacija butine)

U slučaju transfemoralne amputacije, odnosno amputacije u predelu butine, preseca se butna kost (femur).

Za nameštanje proteze potrebni su: protetsko stopalo, zglob kolena, adapteri i vezivni elementi ležišta proteze. Ležište je deo koji povezuje protezu sa patrljkom.

Preko proteze može da se stavi kozmetička navlaka koja će je učiniti vizuelno neupadljivom.

Dezartikulacija kuka

U slučaju dezartikulacije kuka, amputacija se izvodi u predelu zgloba kuka. Kod ovog tipa amputacije, karlica mora ubuduće da kontroliše protezu.

Za nameštanje proteze potrebni su: protetsko stopalo, zglob kolena, zglob kuka, adapteri i vezivni elementi ležišta proteze. Ležište je deo koji povezuje protezu sa patrljkom.

Preko proteze može da se stavi kozmetička navlaka koja će je učiniti vizuelno neupadljivom.

Hemipelvektomija

U slučaju hemipelvektomije, amputira se cela noga i delovi karlice do krsne kosti. Kod ovog tipa amputacije, karlica mora ubuduće da kontroliše protezu.

Za nameštanje proteze potrebni su: protetsko stopalo, zglob kolena, zglob kuka, adapteri i vezivni elementi ležišta proteze. Ležište je deo koji povezuje protezu sa patrljkom.

Preko proteze može da se stavi kozmetička navlaka koja će je učiniti vizuelno neupadljivom.