Ugradnja proteze

Posle amputacije, treba da dobijete protezu koja najviše odgovara vašim potrebama. Koja bi proteza mogla da dođe u obzir zavisi od raznih faktora.

U činioce koji utiču na izbor odgovarajuće proteze ubrajaju se vaša fizička spremnost i zdravlje, nivo amputacije, vaše potrebe u vezi sa protezom i privatno i radno okruženje. Vaš ortopedski tehničar će vas posavetovati u vezi sa svim ovim aspektima i zajedno će sa vama izabrati protezu i odgovarajuće komponente.


Proteze

Kao i u slučaju medicinske tehnologije u opštem smislu, dalji razvoj proteza zasniva se na prirodnom modelu. Moderne visokokvalitetne proteze postepeno se približavaju ovom modelu. Ljudska osetljivost predstavlja poseban izazov, pošto je nju teško simulirati. Ipak, vaša proteza obavlja brojne neophodne funkcije: obnavlja veliki deo vaše mobilnosti i pomaže vam u savladavanju svakodnevnih aktivnosti bez pomoći drugih. Noseći protezu, izbegavate probleme sa držanjem i narušavanjem ravnoteže koji nastaju usled nedostatka težine amputirane noge. Nošenjem proteze takođe izbegavate da preopteretite zdravu nogu što bi moglo da izazove dugoročne probleme.

Vaš ortopedski tehničar

Proces ugradnje konačne proteze počinje kad patrljak zaceli i kad povratite fizičku kondiciju. Ipak, vaš ortopedski tehničar će se konsultovati sa vama i pre toga, postavljajući vam pitanja o vašim potrebama i željama. On ili ona će pregledati vaš patrljak nedugo posle amputacije i zaključiće da li je moguće postavljanje privremene proteze. I doktor će prisustvovati nameštanju proteze ako vi tako želite ili ako ortopedski tehničar smatra da je to potrebno.

Posle tog prvog pregleda, ortopedski tehničar će predložiti razne opcije i razmotriće ih sa vama. Tri teme su ovde najvažnije:

Izbor komponenti

Ležište proteze

Poravnanje proteze

Sve tri teme moraju da budu dobro razmotrene da bi rezultati odgovarali vašim i zahtevima rehabilitacionog tima. Tek tad počinje proces nameštanja ležišta, a vaš ortopedski tehničar bira komponente zasnovane na sistemu Mobis®. Posle toga proteza može da bude završena, odnosno konačna proteza se izrađuje i oprema kozmetičkom navlakom.

Poravnanje proteze

Kad se, posle nekoliko proba, postigne pravilno nameštanje ležišta i kad se izaberu komponente proteze, radi se sklapanje ležišta i komponenata. Poravnanje proteze može da varira od pacijenta do pacijenta, pošto držanje tela i visina imaju važnu ulogu.

Vaš ortopedski tehničar bazira poravnanje proteze na rezultatima ispitivanja i postojećim smernicama.

Čim je proteza spremna, slede dodatna probna nameštanja. Pomoću sprave L.A.S.A.R. Posture, ortopedski tehničar proverava poravnanje proteze i precizno prilagođava protezu prema vašim potrebama. Onda možete da načinite prve korake pomoću svoje nove proteze.