ClickValve

Ventil sistem zatvaranja 21Y21 ClickValve

Inovativno zatvaranje pomoću ventila za vaše protetsko ležište

Postoje razne protetske opcije posle transfemoralne amputacije. Korisnicima koji izaberu pasivni vakuum sistem treba ventil za zatvaranje da bi patrljak bio čvrsto i udobno postavljen u ležište proteze. Naš inovativni ventil sistem zatvaranja ClickValve nudi brojne pogodnosti za korisnike.

U poređenju sa klasičnim ravnim ventilima ili onima sa navojnicom, dizajn bez navojnice olakšava otvaranje i zatvaranje, ali i sprečava čupanje dlaka sa patrljka. Osim toga, kupasti oblik pojednostavljuje umetanje u donji deo ventila. Zvuk koji označava pravilno postavljanje ventila predstavlja posebnu pogodnost. ClickValve ima i sigurnosnu napravu koja sprečava da se gornji deo ventila izgubi. Vaš ortopedski tehničar će vam rado pružiti dodatne informacije u pogledu ličnih zahteva i upotrebe ventila ClickValve.