Kompresivne čarape

Sveobuhvatna zaštita za vaš patrljak

Posle amputacije, profesionalna nega patrljka je presudna za buduće nameštanje proteze. Kao zamena za elastične zavoje, naše kompresivne čarape za patrljak preuzimaju važnu funkciju u postoperativnoj fazi. Prvenstveno služe da smanje otoke i postoperativni edem. Pored velike udobnosti, kompresivna čarapa je i laka za upotrebu. Na primer, lepljiva traka sa silikonskim čvorićima na kompresivnim čarapama za potkolenicu sprečava nezgodni problem spadanja. Kod kompresivnih čarapa za butinu, tu funkciju obavlja elastični kaiš za kuk.

Kompresivne čarape su dostupne za transfemoralne i transtibijalne amputirce u različitim veličinama i dve klase kompresije. Vaš ortoped će vas rado posavetovati u pogledu odgovarajuće verzije.