Kopolimerska navlaka 6Y90, 6Y92

Usavršena zaštita sa navlakom za negu kože

Korisnici proteza znaju koliko su važne karakteristike njihove navlake, pošto ona povezuje patrljak sa ležištem proteze. Pored toga što štiti od sila koje deluju unutar ležišta, navlaka treba i da neguje kožu. Navlake 6Y90 i 6Y92 od termoplastičnog savitljivog kopolimera imaju cilindrični oblik i presvučene su tkaninom. Praktičan materijal neguje suvu kožu, ali i pruža zaštitu od slobodnih radikala.

Obe navlake su pogodne za brojne tipove patrljaka, a naročito za one sa suvom kožom. Preporučene za korišćenje sa ležištem koje nosi teret celom površinom, navlake 6Y90 i 6Y92 su pogodne za slabo i umereno aktivne korisnike. Vaš ortopedski tehničar će vam rado pružiti dodatne informacije u pogledu najbolje kombinacije ležišta, ventil sistema i zaptivača.