DeltaTwist

Prigušivač udara štiti patrljak i lokomotorni sistem

Da bi nastavili da vode samostalan svakodnevni život posle amputacije, pacijentima uglavnom treba proteza koja im pruža najveću moguću mobilnost. Ovde treba staviti naglasak na rasterećenje celog lokomotornog sistema umanjivanjem jačine udara. Nekontrolisani udari mogu, na primer, da izazovu opterećenja usled pritiska na raznim delovima lokomotornog sistema. Nastale tegobe često dovode do reakcija poznatih kao izbegavanje bola.

Sa prigušivačem udara DeltaTwist, razvili smo adapter za protezu koji predupređuje tu lančanu reakciju. Rezultat je veća sloboda pokreta, pogotovo u skučenim prostorima, kao i mogućnost bavljenja sportskim i rekreativnim aktivnostima. Za svakodnevni život, upotreba prigušivača udara DeltaTwist znači da možete da se usredsredite na svoju okolinu, a ne isključivo na kretanje. Vaš ortoped će vas rado posavetovati u pogledu individualno podesive funkcije prigušivača udara i rotacionog pomeranja adaptera.