Kuke

Kuke amputircima omogućavaju izuzetno precizan hvat

Posle amputacije gornjih ekstremiteta, pacijenti žele da budu sigurni da će im njihova protetska šaka u budućnosti omogućiti pouzdane funkcije hvata. Umesto sistema šaka, mogu da se koriste kuke kao hvataljke na protezama kojima se upravlja putem sajli. Naročito su pogodne za radnje koje zahtevaju izuzetno precizan hvat, kao što je rukovanje ekserima i šrafovima. Kuke otvara korisnik pomoću suspenzije na gornjem delu tela. Zatvaraju se automatski pomoću opruga ili elemenata od gume.

Hvataljke su napravljene od izuzetno čvrstih materijala (poput nerđajućeg čelika) koji su jednostavni za čišćene i lagani (poput legura aluminijuma). Pored kuka za decu i mlade, u ponudi su i standardne kuke za odrasle i radne kuke za rad rukama. Vaš ortopedski tehničar će vas rado posavetovati u pogledu odgovarajuće opcije.