Koleno 3R60 EBS

3R60 EBS koleno

Tehnologija kolena umanjuje naprezanje leđa i patrljka

Tražite koleno male neto težine koje vam pruža potporu pri različitim brzinama hoda i omogućava da dostignete prirodni obrazac hoda? Onda vam nudimo zadovoljavajuću alternativu sa EBS tehnologijom koja je integrisana u 3R60 i 3R60 Pro kolena.
"EBS" znači ergonomski balansiran korak i dopušta ograničenu fleksiju u fazi oslonca na osnovu prirodnog modela. Integrisana hidraulična jedinica, koja kontroliše ponašanje kolena u fazi njihanja, dizajnirana je na osnovu analitičkih studija hoda tako da vam pruža potporu pri brojnim brzinama hoda. Osim toga, koleno olakšava zauzimanje sedećeg položaja i pruža veće rastojanje od tla pri zamahu noge, što poboljšava bezbednost i povećava udobnost. Kolena 3R60 EBS i EBS Pro su pogodna za umereno aktivne korisnike, a pogotovo za manje i lakše korisnike.