MagnoFlex brava

Olakšano navlačenje proteze

Da bismo svakodnevni život sa protezom učinili što manje komplikovanim, olakšali smo u najvećoj mogućoj meri navlačenje proteze i povezivanje patrljka sa protezom. Čvrsto, ali udobno prijanjanje je osnovni zahtev u pogledu udobnosti i sigurne kontrole nad protezom. Takvu vezu pruža, na primer, brava MagnoFlex kao najnoviji član naše porodice "shuttle" brava. Posebna odlika ovog sistema je fleksibilna igla koja je pričvršćena za donji deo navlake i putem magnetskog privlačenja lako uvodi vaš patrljak u ležište. To pojednostavljeno navođenje iglom znači da ste vi kao korisnik pošteđeni često napornog traženja otvora ležišta.

Brava MagnoFlex je pogodna za korisnike sa transfemoralnom ili transtibijalnom amputacijom, i može da se koristi za telesnu težinu do 125 kg. Vaš ortopedski tehničar će vam rado pružiti dodatne informacije.