Transkarpalna šaka

Prirodna kontrola

Transkarpalna šaka

Protetska ruka postavlja standarde

Naše ruke ispunjavaju mnoge važne funkcije u svakodnevnom životu. Nakon amputacije gornjih udova, lako je naučiti kako koristiti protetičku ruku. Protetska ruka treba da obezbedi funkcionalnost koja zamenjuje funkcije biološke ruke. Transkarpalnom rukom (sa DMC plus kontrolerom) brzina hvatanja i sila hvatanja prirodno se kontrolišu u skladu sa mišićnim signalima. Dve funkcije se automatski prilagođavaju promenjenom signalu jer se snaga signala mišića menja.

Ruka DMS plus ne samo da reaguje sa velikom osetljivošću, već ima i jedinstveni sigurnosni mehanizam. Ovaj "virtualni prekidač za ruke" osigurava da se čvrst zahvat - na primer oko predmeta - oslobodi tek nakon što jači signal mišića. Tako se izbegava nenamerno popuštanje hvataljke. Pitajte svog protetičara za više informacija.


Prednosti za vas

Osetljiv odgovor

Čim se jačina mišićnog signala promeni, brzina hvatanja i sila hvata se odmah i proporcionalno prilagođavaju, što olakšava nežno hvatanje malih ili lomljivih predmeta.

Veća sigurnost

Nakon što jednom stegnete maksimalnu silu, signal mišića potreban za otvaranje ruke biće postavljen na višu vrednost, tako da se ruka neće slučajno otvoriti.

Preuzimanje

Preuzmite dokument:

Uputstvo za upotrebu Transkarpalna šaka