Protetika donjih ekstremiteta

Mobilnost je ključna za kvalitet života. Ovo se odnosi na sve starosne grupe, a posebno na ljude sa amputacijom donjih udova. Zahtevi koji se očekuju od protetskog materijala razlikuju se kako se jedan korisnik razlikuje od drugog. Ottobock nudi opremu koja je u potpunosti prilagođena vašim zahtevima. Naše proteze omogućavaju vam da bez ograničenja učestvujete u svakodnevnom životu i raznim aktivnostima. Cilj je, naravno, ponuda koja u potpunosti odgovara vašim potrebama. Optimalna nega određuje se u dogovoru sa lekarom, ortopedskim tehničarima i rehabilitacionim timom.