C-Walk 1C40

Prirodan hod sa protetskim stopalom od karbonskih vlakana

Mnogi korisnici proteza žele protetsko stopalo koje potpomaže najprirodniji mogući obrazac hoda, tako da drugi ne mogu odmah da uoče invaliditet. Ottobock je na toj želji bazirao svoj razvojni cilj pre više od jedne decenije. Rezultat: protetsko stopalo od karbonskih vlakana nazvano C-Walk koje ne samo što omogućava simetrični obrazac hoda, već i smanjuje naprezanje obe strane tela, one sa protezom i zdrave strane. Osnovni princip ovog jedinstvenog dizajna zasniva se na povezivanju karbonske opruge u obliku slova C sa oprugom baze stopala preko kontrolnog prstena.

U svakoj fazi ciklusa hoda, C-Walk vraća količinu energije potrebne za prelaz koji je u najvećoj mogućoj meri prirodan i harmoničan. Zato je vaš hod uvek udoban i dinamičan.