Koleno 3R78

3R78 koleno

Protetsko koleno za veću slobodu pokreta

Da li ste umereno aktivni korisnik proteze kome treba lagano koleno koje pruža sigurnost u fazi oslonca i harmonične pokrete? Onda je naše robusno 3R78 koleno sa pneumatskim upravljanjem u fazi njihanja, napravljeno da bude otporno na prašinu i uticaje okoline, baš ono što vam treba. Harmonični pokreti fleksije i ekstenzije omogućavaju obrazac hoda koji se umnogome približava prirodnom hodanju. Ovde geometrija zgloba efektivno skraćuje protezu kad zamahnete nogom, što rezultira većim rastojanjem od tla. Veliki ugao fleksije od 150 stepeni pruža veću slobodu pokreta. Koleno se takođe izdvaja zbog adekvatne potpore pri različitim brzinama hoda i može da nosi do 100 kilograma.

Može individualno da se podesi prema vašim potrebama bez prevelikog truda. Sažeto uputstvo za upotrebu će vašem ortopedu ubrzati i olakšati proces podešavanja.