Elektronska hvataljka DMC VariPlus

DMC plus elektronska hvataljka – protetski radni nastavak

Elektronska hvataljka uzima u obzir individualne potrebe

Posle amputacije gornjih ekstremiteta, pacijenti žele da im njihova elektronska hvataljka pruži znatnu samostalnost u svakodnevnom životu i da bude laka za korišćenje. Sa elektronskom hvataljkom sistema DMC VariPlus, Ottobock je razvio radni nastavak sa preciznim upravljanjem. Ovo je moguće zahvaljujući novoj generaciji mikroprocesora i usavršenoj obradi signala. Nove komponente upravljača takođe omogućavaju bolje podešavanje prema individualnim potrebama korisnika.

Zahvaljujući jakoj sili hvata i robusnom dizajnu, elektronska hvataljka DMC VariPlus je naročito pogodna i za manuelni rad. Vaš ortopedski tehničar će vas rado posavetovati u pogledu mogućnosti da se elektronska hvataljka podesi prema vašim ličnim zahtevima.