MyoHand VariPlus Speed

Hvataljka MyoHand VariPlus Speed

Moćna i brza: mioprotetska šaka

Šaka je osnovni deo ljudskog lokomotornog sistema. Posle amputacije, pacijenti žele da im proteza omogući da vode uglavnom samostalan svakodnevni život. Tu su najvažniji jačina i brzina hvata. Ottobock je razvio Myohand VariPlus Speed® koja kombinuje svojstva dva proverena radna nastavka: SensorHand Speed® i elektronske hvataljke sistema DMC VariPlus. Predmeti mogu da se uzmu brzo i precizno zahvaljujući snažnom i brzom hvatu.

Posebna odlika: sa 757T13 MyoSelect, možete izabrati svih šest programa i optimalno ih podesiti prema ličnim potrebama. Vaš ortoped će vas rado posavetovati u pogledu tri dostupne veličine šake.