Rešenja za mobilnost

Da bismo onesposobljenim licima omogućili veću samostalnost u svakodnevnim aktivnostima, kao i kvalitetniji život, jedno je najpotrebnije: posmatranje svakodnevnih izazova iz perspektive onesposobljenih pojedinaca radi tesne saradnje sa njima, njihovim porodicama i terapeutima, a u cilju stvaranja najboljih rešenja koja odgovaraju individualnim potrebama. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu i stalno rastućem spektru proizvoda – od invalidskih kolica na ručni i električni pogon do dečjih pomagala za rehabilitaciju i kolica s posebnim načinima upravljanja – korisnicima možemo da ponudimo nove mogućnosti za lakše snalaženje u svakodnevnom životu. Za decu sa ograničenom mobilnošću, stvorili smo 24-časovni koncept kao spektar proizvoda koji roditeljima i njihovoj deci pruža stalnu podršku i olakšanje.

Individualna rešenja koja korisnicima pružaju maksimalnu mobilnost, samostalnost i terapeutsku podršku – to je naš cilj. Na sledećim stranama, predstavljamo vam pregled odgovarajućih medicinskih pomagala za različite potrebe dece i odraslih u svim oblastima svakodnevnog života.