Walk StarKratak pregled pogodnosti

Walk Star, sklopljena

Integrisani rukohvati

Tehničke informacije

Tehnički podaci Veličina 1/2 Veličina 1 Veličina 2 Veličina 3 Veličina 4
Visina tela do otprilike 114 cm do otprilike 122 cm do otprilike 137 cm do otprilike 155 cm do otprilike 155 cm
Maksimalna težina korisnika 27 kg 27 kg 38 kg 59 kg 100 kg
Minimalna visina rukohvata  
  Fiksni 39 cm 45 cm 53 cm 63 cm 83 cm
  Obrtni 40 cm 44 cm 50 cm 63 cm 83 cm
Maksimalna visina rukohvata  
  Fiksni 48 cm 58 cm 69 cm 82 cm 102 cm
  Obrtni 49 cm 57 cm 66 cm 82 cm 102 cm
Rastojanje između rukohvata 35 cm 35 cm 35 cm 39 cm 45 cm

Opcije

Walk Star sa obrtnim prednjim točkovima (sa blokadom rotacije)

Vertikalni rukohvati sa tapaciranim osloncima za podlaktice


Dodatna oprema


Slični proizvodi