Sedenje: prevoz i putovanja

Vašem detetu treba dobra potpora dok se kreće u prostoru. Treba mu pružiti mogućnost da se upozna sa svojim okruženjem i da bude aktivno.

Upoznavanje sa okolinom pozitivno utiče na sveukupni razvoj deteta. Dečja rehabilitaciona kolica i elektromotorna invalidska kolica daju vašem detetu neophodnu stabilnost, pružaju rasterećenje i potpomažu terapiju. Ona "rastu" sa vašim detetom i mogu da se prilagode svim eventualnim promenama. Pomagala za mobilnost – koja pokreće dete ili pomoćno lice – veoma su važna u svakodnevnom životu. Zato postoje brojni modeli sa mnogo različitih opcija. Dizajnirani su da budu što više kompaktni da bi mogli brzo da se smeste u vozilo. Svi imaju istu svrhu - da olakšaju svakodnevni život.