Sedenje: prevoz i putovanja

Vašem detetu treba dobra potpora dok se kreće u prostoru. Treba mu pružiti mogućnost da se upozna sa svojim okruženjem i da bude aktivno.

Upoznavanje sa okolinom pozitivno utiče na sveukupni razvoj deteta. Dečja rehabilitaciona kolica i elektromotorna invalidska kolica daju vašem detetu neophodnu stabilnost, pružaju rasterećenje i potpomažu terapiju. Ona "rastu" sa vašim detetom i mogu da se prilagode svim eventualnim promenama. Pomagala za mobilnost – koja pokreće dete ili pomoćno lice – veoma su važna u svakodnevnom životu. Zato postoje brojni modeli sa mnogo različitih opcija. Dizajnirani su da budu što više kompaktni da bi mogli brzo da se smeste u vozilo. Svi imaju istu svrhu - da olakšaju svakodnevni život.


Kimba Neo

Kolica Kimba Neo obezbeđuju vašem detetu potrebnu potporu tokom puta, pružaju rasterećenje, pa čak i olakšavaju terapiju. Amortizuju truckanje i mogu individualno da se podese za skoro svaku potrebu.

više

Skippi/SkippiPlus

Skippi elektromotorna invalidska kolica potpomažu mobilnost i podstiču na učestvovanje. Namenjena su deci koja ne mogu sama da voze invalidska kolica. Vaše dete može da istražuje svoju okolinu, da se kreće slobodno i da se igra sa drugom decom.

više